Carnaval ain`t over jet

De eerste week van februari wast Carnaval. Vele zielen hebben vanaf de herfstvakantie gewerkt aan een praalwagen welke slechts

De eerste week van februari wast Carnaval. Vele zielen hebben vanaf de herfstvakantie gewerkt aan een praalwagen welke slechts even aan het lallende publiek is getoont.

De wagens bevatten veelal echte kunstwerken, waarvan Legalize! er enkele van de sloop heeft weten te weren door ze te transporteren naar de randstad. Een eenvoudige manier om decoratie voor 4 juni te maken leek ons. De hele operatie was een experiment, en het is boven verwachting goed gelukt tot nu. We raden iedereen met wat stash ruimte aan om volgend jaar carnaval hetzelfde te doen, want de koppen zijn bizar guitig.