Protest Dis

D.C. Lama (bestuurslid Stichting Legalize!) heeft met de Eindhovense rappers MC Che en Macro een protestnummer opgenomen tegen

D.C. Lama (bestuurslid Stichting Legalize!) heeft met de Eindhovense rappers MC Che en Macro een protestnummer opgenomen tegen de uitlevering van Nederlandse drugsverdachten aan de Verenigde Staten. In het nummer wordt aan de hand van een fictief verhaal uitgelegd hoe de Amerikaanse drugswetgeving in elkaar steekt en hoe onschuldige Nederlanders door de onvoorwaardelijke medewerking van het kabinet te maken kunnen krijgen met de onrechtvaardige mechanismen van deze war on drugs.

Cannabisativa America is het verhaal over een Amerikaan, wiens dochter op school is aangemoedigd het cannabisgebruik van haar ouders aan te geven. Hij start een plea-bargainingproces en wordt tijdens dat proces van allerlei andere zaken beschuldigd. Om onder de hoge minimumstraffen uit te kunnen komen, besluit hij een Nederlander aan te geven, die hij tijdens zijn vakantie heeft ontmoet.

Het nummer is bedoeld om opnieuw aandacht te vestigen op de uitleveringen van Nederlandse drugsverdachten aan de Verenigde Staten, die bij de inwerkstelling tot veel verbazing bij en afkeuring door juristen leidden. De beschuldigingen op basis waarvan iemand wordt uitgeleverd zijn zelden hard; er wordt gewerkt met omgekeerde bewijslast; de procesgang maakt het bekennen van onterechte aanklachten aantrekkelijk en de omstandigheden in Amerikaanse gevangenissen zijn veelal barbaars.

Het kabinet zou onmiddellijk moeten stoppen met deze uitleveringen en is daartoe ook bij machte. De makers roepen politici, media, kunstenaars, webloggers en burgers op meer aandacht op dit onderwerp te vestigen.

de Dis is gratis te downlowden via de link linksonder en spoedig ook op deze site bij music