DRUGSDEBAT 2E KAMER

Deze week (4 februari) staat het Hoofdlijnendebat Drugsbeleid op de agenda van de Tweede Kamer. De kamerleden zullen zich moeten buigen over de brief van het kabinet van 11 september 2009 (te downloaden in onze download page) waarin de richting wordt aangegeven waarin het drugsbeleid in Nederland de komende jaren moet uitgaan.

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft maandenlang lobby gevoerd bij de diverse fractiewoordvoerders en hen de argumenten gegeven om het cannabisverbod ter discussie te stellen . 

Veel goeds verwachten ze echter niet van dit debat. Er is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een echte stap in de goede richting. Het is nu vooral zaak om te voorkomen dat de afbraak van het gedoogbeleid verder wordt vastgelegd in beleidsvoornemens voor de komende jaren. 

Daarbij vragen we jouw hulp. De vraag is kort en krachtig: stuur in de komende dagen zoveel mogelijk mailtjes naar zoveel mogelijk kamerleden, waarin je duidelijk maakt wat je in dit debat van hun verwacht. Daarvoor kun je onderstaande tekst gebruiken, die je natuurlijk altijd kan aanvullen of veranderen. 

Een lijst van alle kamerleden met hun emailadressen vind je op: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp?id=ALLE 

Bedankt alvast, namens de VOC 

Joep Oomen 
____________________________________________ 


Geachte volksvertegenwoordiger, 

Deze week debatteert u over het drugsbeleid. Ik maak mij grote zorgen over de richting waarin dit beleid zich de laatste jaren ontwikkelt. Harm reduction -beperking van de schade door drugs- is verruild voor repressie en criminalisering. Het aantal coffeeshops is gehalveerd, de gedoogde bezits- en verkoophoeveelheid ging van 30 naar 5 gram en (thuis)teelt van cannabis wordt keihard vervolgd. 

Waar Nederland voor repressie kiest, opteren steeds meer landen (Portugal, Tsjechië, VS) voor decriminalisering. Juist nu zou Nederland zich internationaal hard moeten maken voor regulering van cannabis. Job Cohen onderstreepte dit onlangs in een brief aan het kabinet: ‘Het internationale politieke getij oogt gunstig voor het Nederlands beleid. President Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet ideologische basis.’ 

Dat is precies waar het drugsdebat om draait: de keuze tussen een rationele, pragmatische benadering en een ideologische aanpak, zonder oog voor doelmatigheid. 

Het repressieve beleid van de afgelopen jaren creëert meer problemen dan oplossingen. Zo maakte de jacht op kleine thuiskwekers de weg vrij voor de ‘grote jongens’ die de teelt nu beheersen. Het ‘afstandscriterium’ voor coffeeshops bij scholen wordt ook door de Commissie van de Donk als nutteloos beoordeeld.* Minderjarigen komen immers nu al geen enkele coffeeshop in. Ook een pasjessysteem om toeristen te weren is het paard achter de wagen spannen: geweigerde toeristen zijn een gedroomde doelgroep voor drugsrunners en andere illegale dealers, met alle overlast van dien. 

Op u rust de verantwoordelijkheid mee te beslissen over de kant die we met cannabis opgaan. Verdere decriminalisering en daarmee kwaliteitscontrole, transparante bedrijfsvoering en belastingafdracht? Of meer repressie en dus meer productvervuiling, geweld en criminaliteit en besteding van honderden miljoenen belastinggeld? Nu al klaagt de politie dat cannabis hun grootste zorg is. Het is een schande dat zoveel capaciteit wordt besteed aan de ‘bestrijding’ van dit relatief onschuldige roesmiddel, terwijl er te weinig capaciteit is voor de aanpak van ernstiger criminaliteit, zoals gewelddadige inbraken, overvallen, mensenhandel etc. 

Over de gezondheidsschade van cannabis rapporteerde het RIVM vorig jaar uitgebreid.** In hun ranking van drugs -van meest naar minst schadelijk- eindigde alcohol op de derde plaats, tabak op vier en cannabis op elf. Bestaande problemen rond cannabis zijn alleen door verdere decriminalisering adequaat aan te pakken: evenmin als alcohol of tabak hoort cannabis in de strafwet thuis. 

De vraag die u voor u zelf moet beantwoorden is deze: laten we cannabis aan criminelen over of gaan we eindelijk fatsoenlijk reguleren, net als bij tabak en alcohol, middelen met aanzienlijk grotere gezondheidsrisico’s? 
P.S.: op www.voc-nederland.org vindt u meer informatie over dit onderwerp 

*: Geen deuren, maar daden, pag. 44: ‘de commissie is -gehoord signalen uit het (onderwijs)veld- niet overtuigd van het generieke nut (en effectiviteit) van deze algemene bepaling’. 

**: Zie www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001001.html