CDA verantwoordelijk voor 50% criminaliteit

Dinsdag 2 december is het Cannabis Tribunaal in Nieuwspoort afgesloten met als slotconclusie dat een verbod op cannabis meer nadelen dan voordelen heeft

Dinsdag 2 december is het Cannabis Tribunaal in Nieuwspoort afgesloten met als slotconclusie dat een verbod op cannabis meer nadelen dan voordelen heeft. Vertegenwoordigers van het CDA slaagden er niet in een onafhankelijke rechter te overtuigen van het tegendeel. Namens de organisatoren deed woordvoerder Joep Oomen daarom een oproep aan de Tweede Kamer om in een spoeddebat de Nederlandse regering te vragen dit verbod terstond op te heffen. (foto rechts: Ciska Joldersma in debat) Een geldbedrag van € 200.000 was beschikbaar gesteld voor de politieke partij die een onafhankelijke rechtbank zou weten te overtuigen van de voordelen van het cannabisverbod. De organisatoren hadden vooraf grote moeite om voorstanders te vinden. Oomen: “Er is geen arts in Nederland die durft te beweren dat cannabis schadelijk is voor de volksgezondheid en geen wetenschapper die met droge ogen volhoudt dat het verbod ook maar enig gunstig effect heeft.” Van de politieke partijen bleek alleen het CDA bereid de uitdaging aan te gaan. Zowel de Rotterdamse wethouder Leonard Geluk als Tweede Kamerlid Ciska Joldersma bepleitten verdere beperking van het aantal coffeeshops. Argumentatietheoreticus en rechtsfilosoof Hendrik Kaptein, voorzitter van de voor de gelegenheid samengestelde rechtbank, veegde de vloer aan met de verdediging van de christendemocraten. Voor een gehoor van wetenschappers, oud-politiemensen, coffeeshophouders en cannabisactivisten noemde hij hun argumenten ‘drogredenen’ en ‘van nul en generlei waarde’. Op het pleidooi voor legalisering van de cannabismarkt van Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, had de rechtbank niets aan te merken. Volgens Van Duijn is het CDA –vanwege het handhaven van het cannabisverbod- verantwoordelijk voor 50% van de criminaliteit in Nederland, en wordt jaarlijks anderhalf miljard euro belastinggeld aan zinloze drugbestrijding verspild. Beide argumenten werden door Joldersma niet weerlegd. Van het Tribunaal, dat live te volgen was via internet, verschijnt binnenkort een dvd. De gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden slotverklaring is na te lezen op www.cannabistribunaal.nl en hieronder te bekijken: