Veilingplan voor een gecontroleerde achterdeur

Legaliseren is niet zo zwart wit als het soms lijkt. Het is van belang om naar werkbare modellen te kijken waardoor de wereld werkelijk beter wordt. Het veilingplan is zo’n manier om dat mogelijk te maken.

 

De oorsprong van dit plan voor een gecontroleerde toelevering van cannabis dateert uit 2002. Omdat er nu 61 gemeentes zijn die gecontroleerde toelevering voorstaan, is het hoog tijd om het naar plan buiten brengen. 
 
veilingmodel voor gecontroleerde distributie van cannabis t.b.v gedoogde verkoop
Net als bloemen, vis en groenten is cannabis uitermate geschikt om te veilen. Om tot een oplossing te komen van de achterdeurproblematiek voorziet het veilingmodel in de tussendeuroplossing(*1) waar Nederland om vraagt. Internationaal zijn er reeds stappen in deze richting genomen, zo was er in november 2014 een eerste cannabisveiling te Washington D.C.(*2)
 
Omschrijving
Telers en cannabisverkopers zijn aangesloten bij een centraal gelokaliseerd veilinghuis. Voor telers gelden naast de GAP-normen en een homogene kweekmethode per aangeboden batch dat de volledige cyclus van iedere gelabelde plant en de bedrijfsvoering inzichtelijk, controleerbaar en transparant is. Voor cannabisverkopers zoals coffeeshops gelden naast een transparante, legale bedrijfsvoering ook de AJHOG-I criteria.
Het streng beveiligde veilinghuis heeft een ‘agentschap’ status waarmee commerciële belangen worden vermeden en de uiteindelijke verkoopprijs van cannabis bijgestuurd is door wetenschappelijke interventie. Alle aangeboden oogst op de veiling wordt namelijk voorzien van een label met etiket-informatie waarbij valide ingrediënt-informatie op basis van een wetenschappelijke testmethode is vermeld. Cannabis met een specifieke kwaliteit kan dan ook een specifieke prijsstelling verwachten.

 

Thuiskweek 
Thuiskweek bestemd voor eigen gebruik zal niet aan de veiling voor gedoogde verkoop kunnen worden aangeboden, aangezien er geen KvK inschrijving kan worden overlegd. Het voordeel van de veiling ten opzichte van thuiskweek is dat een consument die geveilide cannabis consumeert, door de tussendeur van de veiling, weet wat de ingrediënten zijn van diens aan te schaffen cannabis. Vooralsnog biedt de overheid geen mogelijkheid om cannabis van onbekende herkomst te laten testen, waarbij elk topje apart getest zou moeten worden om iets over de ingrediëntinformatie te kunnen zeggen en dat is erg kostbaar. 

Volksgezondheid
Alle betrokken partijen binnen de veiling zijn gehouden aan de afgesproken standaarden door een mate van bevoegdheid van het agentschap. Het agentschap kan controleren of de aangesloten verkopers (telers) en kopers (coffeeshops) aan de gestelde voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld ID controle, een KvK-inschrijving, homogeen teeltprotocol per batch en/of gedoogbeschikkingsverlening kunnen overleggen). Door het agentschap worden de aangeleverde cannabisproducten dus vakkundig gekeurd in het veilinglaboratorium. In voorkomende gevallen kan de cannabis er ook verder verwerkt worden. Alle producten die voor de verkoop worden aanbeboden zijn van een testlabel voorzien, zodat de koper in het kader van de volksgezondheid van een goede voorlichting over die specifieke cannabissoort is voorzien. 

Zodra de analytische ingrediënt-gegevens bekend zijn gemaakt aan de potentiele kopers kan het cannabisproduct per per afslag aan de kopers worden aangeboden. Dit heeft als voordeel dat zowel producent als afnemer een eerlijke prijs krijgen. Zowel producent als afnemer zijn gehouden om bij afname een nader te bepalen percentage opgeld aan het veilinghuis te betalen. Van dit opgeld kan het agentschap, naast financiering van haar eigen bedrijfsvoering oa testkosten, ook een afdracht doen aan de overheid en/of aan voorlichtingsinstanties. Het veilinghuis voorziet in een grote hoeveelheid legale arbeidsplaatsen. De illegale cannabismarkt heeft weinig overlevingskans temeer de prijs van de legale cannabis zeer concurrerend- en de kwaliteit gegarandeerd zal zijn middels de verstrekte ingrediëntinformatie. 
 
Juridische inbedding
Juridische obstakels zijn te verwachten als gevolg van de grote hoeveelheid cannabis die het agentschap onder haar hoede zal krijgen, dit is verboden onder de Nederlandse wetgeving. Om het agentschap goed haar kerntaken uit te kunnen laten voeren is een legale status onontkoombaar, en is een opiumontheffing vereist, dit betreft dus ook de gecontroleerde aanlevering via per batch homogene teelt. Deze ontheffing geldt op basis van analytische- en/of volksgezondheidsdoeleinden waaraan het veilinghuis –en dus ook de te veilen teelt- dient te voldoen. Ook internationale verdragen blijven hierdoor ongeschonden (*3). Belasting op cannabis is onder Europese wetgeving verboden(*4), maar het heffen van het opgeld en verbruiksbelasting door het veilinghuis is wel mogelijk. De eventuele afdracht van het veilinghuis zou kunnen geschieden in de vorm van een verbruiksbelasting. Sluikhandel wordt voorkomen als gevolg van de transparantie aan beide zijden van de keten en de legale status van het agentschap verzekerd een veilige werkplek temeer er beveiliging aanwezig kan zijn en politie inzet kan worden verkregen bij eventuele calamiteiten. Hiermee is dit veilingmodel niet alleen een werkbare, maar ook een juridisch en financieel haalbare optie om de huidige impasse rondom cannabis handel te doorbreken.
Voel je vrij om te reageren onder dit artikel!
 
H. Cornelissen, Stichting Legalize
(*1) Tussendeur advocaat A.Beckers http://www.beckersbergmans.nl/wp-content/uploads/2013/02/2009_Column-001_Beckers.pdf
(*2) http://www.oregonlive.com/marijuana/index.ssf/2014/11/washington_marijuana_grower_to.html
(*3) Opiumwet art 3: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/geldigheidsdatum_23-07-2014#Artikel3b 
(*4) Europese jurisprudentie Siberië Arrest, 29 juni 1999 http://goo.gl/LNz6IW; http://goo.gl/3IWxnL