Steeds meer oproer in de cannabiswereld

Een artikel over de wietpas, de 350 meter zone en “zware cannabis” wordt harddrug; de huidige zorgen in de cannabis en coffeeshop wereld. 

De gang van zaken rondom cannabisgebruik in het zuiden van het land is duidelijk niet een scenario waar andere delen in het land op zitten te wachten. De illegale straathandel en toename van criminaliteit zijn tot nu toe nog niet afgenomen in steden als Maastricht. Politieke uitingen van verontrusting zijn publiekelijk hoorbaar uit de hoek van D66 bijvoorbeeld, maar ook meerdere burgemeesters van steden waar de nieuwe regeling per 1 januari in zou moeten gaan, beginnen duidelijk te laten weten er niet aan mee willen werken. Burgermeester van der Laan van Amsterdam heeft geen behoefte aan de wietpas en ook de burgermeester van de gemeente Utrecht, Aleid van Wolfsen, belooft tegen de nieuwe regeling te zullen strijden. 
Onder andere Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zien de nieuwe regels niet zitten maar ook het college van B&W in Den Haag ziet geen heil meer in de wietpas. Nu in het zuiden van het land sinds 1 maart de wietpas regeling eigenlijk helemaal spaak loopt, hebben de burgemeesters van de 8 getroffen gemeenten in Limburg de regering in een officiële brief aan Opstelten geadviseerd de regeling niet in de rest van het land in te voeren. 

Geruchten in het buitenland 
In het buitenland heerst er tevens verwarring en vragen veel mensen zich in de diverse media af of het nu op dit moment nog mogelijk om cannabis te roken in Nederland. Op veel blogswordt hierover gediscussieerd en massa’s toeristen die geïnteresseerd zijn om eens een legendarische Nederlandse coffeeshop te bezoeken, proberen dit nog vóór 1 januari te doen. 
De verwarring is ook groot omdat het niet duidelijk is wat dan wel en niet mag in Nederland. Tot 2008 was gedoogd om magic paddenstoelen te verkopen en lagen de smartshops en toeristische winkels hier vol mee, maar hoewel dit verboden is per 2008 kun je op dit moment nog wel magic truffels kopen. En deze truffels hebben praktisch dezelfde werking als de paddenstoelen. 
Een vaak gehoorde vraag is natuurlijk ook of wanneer de toerist niet zelf de wiet aan mag schaffen in de coffeeshop, mag hij dan wel wiet roken buiten de coffeeshop wanneer iemand anders de wiet aanschaft bijvoorbeeld. Kortom het is allemaal niet even duidelijk, maar ook de reden van de wietpas is niet helemaal duidelijk voor de buitenlanders en het wordt veel gezien als pure discriminatie. 

Chaos en anarchie 
In meerdere gemeenten in het zuiden is de verkoop van de wiet nu totaal in het donkere hoekje verdwenen. Dit betekent dat waar voorheen alleen de kweek en aanvoer van de coffeeshopwiet niet te controleren was, nu ook de verkoop in het illegale circuit beland. 
In Maastricht loopt het aantal drugsgerelateerde aanhouding angstig snel hoger op, maar tevens in kleinere gemeenten als Roermond zijn er al meer dan 140 aanhoudingen geweest. Stel je voor hoe dat in een stad als Rotterdam zou lopen, of in Amsterdam met meer dan 1,5 miljoen toeristen die een jaarlijks een coffeeshop bezoeken. Dit kan uitlopen op een storm van illegale handelaren die op elke straathoek proberen drugs te verkopen aan toeristen. 
Burgemeester van der Laan van Amsterdam sprak zich onlangs in een uitzending van Paul en Witteman nogmaals uit over cannabis en zijn stad en gaf aan dat op het moment het enige probleem dat bestaat, het achterdeurprobleem is bij de coffeeshops in zijn populaire Amsterdam. 

350 meter regel 
In 2011 telde ons land meer dan 650 coffeeshops in 104 gemeenten waarvan het grootste deel in de provincie Noord Holland. Voor veel van de coffeeshop houders is de wietpas maar een van de problemen die de toekomst voorhoud. De regering heeft namelijk besloten dat vanaf 1 januari 2014 de afstand tussen een coffeeshop en scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs niet kleiner mag zijn dan 350 meter. Hoewel ongeveer 85 van de 104 gemeenten al een afstandscriterium hanteren van 250 meter zou dit betekenen dat meer dan 150 coffeeshops in de toekomst gesloten zullen worden. Deze nieuwe regeling is door het demissionair kabinet aangenomen maar het is nog niet duidelijk of de nieuwe regering deze regeling in het regeerakkoord zal meenemen. 

Zware wiet wordt harddrugs 
In 2011 is door het kabinet besloten om wiet met een hoger percentage dan 15% op de lijst van harddrugs te zetten. Dit zou betekenen dat dit dus verboden wordt en dat wanneer een coffeeshop wiet in huis heeft met een hoger percentage dan 15% de shop direct gesloten zal worden. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat de politie wietmonsters neemt bij de coffeeshops en deze doorstuurt naar het Nederlands Forensisch Instituut. “Het gebruik van zwaardere softdrugs willen we tegengaan, gewoon omdat het slecht is.” Aldus Opstelten. 
Echter heeft de Nederlandse overheid een contract met Bedrocan BV , een bedrijf dat de productie van medicinale wiet op zich neemt. Deze medische cannabis heeft vaak een hoger percentage dan 19%. Dit sluit naadloos aan bij de rest van het rare gedoogbeleid van Nederland, waar cannabis niet legaal is, maar gedoogd wordt en nu dus wel eisen gesteld gaan worden aan iets wat eigenlijk verboden is. 

In Nederland is het tevens nog steeds gedoogd om 5 plantjes per persoon voor eigen gebruik te kweken, zolang het maar niet onder professionele omstandigheden gebeurt. En met de beste wietzaadjes van tegenwoordig is het vrij gemakkelijk zelf wiet te kweken met een percentage van meer dan 15%. 
Is het dan kunnen dat al deze nieuwe wetten voor de overheid de enige manieren zijn om te zorgen dat medisch gebruikers van cannabis straks alleen nog maar via de dure weg van de overheid aan hun medicijnen kunnen komen? Want ook al wordt er al jaren geopperd door verschillende politieke partijen, burgemeesters en onafhankelijke onderzoekers dat de enige manier om cannabisgebruik in ons land op het juiste spoor te krijgen, via totale legalisering en regulering van natuurlijk ook de kweek van cannabis is, lijkt de regering hier keer op keer niet naar te willen luisteren.  .