EHBD

Legalize! is ism. EHBO Haagstad bezig om een EersteHulpBijDrugsincidenten cursus op te zetten onder leiding van Educare Groning

Legalize! is ism. EHBO Haagstad bezig om een EersteHulpBijDrugsincidenten cursus op te zetten onder leiding van Educare Groningen. Erg leerzaam, belangrijk en zeer zeldzaam.

In 1997 heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek van de Universiteit van Utrecht aangetoond dat er in het uitgaanscircuit veelvuldig gebruik gemaakt wordt van specifieke drugs. Werkers in de horeca, dienstverleners in de branche en hulpverleners blijken onvoldoende bekend te zijn met deze middelen en de ongewenste effecten.
Soms doen zich ongevallen voor als gevolg van druggebruik. Zeer zelden zijn er mensen in de buurt met verstand van zaken die het slachtoffer vakkundig kunnen bijstaan, hierdoor krijgen slachtoffers vaak een verkeerde behandeling.

EHBD is een snel groeiende tak van EHBO. Er zijn nog erg weinig EHBD-ers in Nederland. Met deze spoedcursus verwacht Legalize! en EHBO-haagstad excessen te voorkomen.
Normaal is een EHBD cursus extreem duur. Door de korte duur van deze cursus zijn wij er echter in geslaagd om de prijs redelijk laag te houden.

De cursus is interessant voor gebruikers, EHBO-ers, partyorganisatoren, drugshulpverleners en alle andere geintereseerden.

De cursus duurt 10-12 uren en wordt mogelijk verdeeld over twee lesdagen, de kosten zijn ongeveer 75,- p.p. Evt. beurzen kunnen bij uitzondering worden verstrekt. De cursus zal in maart ergens in de randstad worden gehouden.

Hulpverleningen worden geregistreerd met behulp van een registratie-instrument. Na afloop van een evenement wordt aan betrokkenen een gedetailleerd evaluatierapport verstrekt.

mocht u interesse tonen, dan horen wij dat graag, stuur -voor 7 februari- een email met uw naam en uw bereikbaarheidsgegevens naar info@legalize.net