Afrika ontruimd

Onlangs is Pakhuis Afrika op slinkse wijze ontruimd. Deze culturele vrijplaats bood ruimte aan een grote diversiteit van onafha

Onlangs is Pakhuis Afrika op slinkse wijze ontruimd. Deze culturele vrijplaats bood ruimte aan een grote diversiteit van onafhankelijke en niet-commerciele initiatieven die nergens anders een plek konden vinden, omdat grote gedeeltes van de stad domweg onbetaalbaar zijn geworden.

Amsterdam, Vrije Stad of Klinische BV?
Kom naar de demo op 16 juli 2005!

Een schoonmaakoperatie is in volle gang, waarbij de bureaucratie
overuren draait om alle ongewenste elementen de stad uit te werken.
Amsterdam is verworden tot een stad van grootscheepse controles, van
stadsvernieuwingsplannen die lagere inkomens de wijk uitzetten om plaats
te maken voor luxe appartementen. Een stad waar mensen zonder papieren
zomaar gevangen worden gezet, waar jongeren worden gehuisvest in
containercomplexen en gevangenisterreinen. Is dit de stad waar wij willen
wonen?

RECLAIMSTERDAM!

KOM NAAR DE DEMONSTRATIE OP 16 JULI 2005 OM 14.00
VERZAMELEN BIJ DE DOKWERKER, JONAS DANIEL MEYERPLEIN, AMSTERDAM
____________________________________

Zomaar, in eens, is ons zeer geliefde kraakpand Pakhuis Afrika onruimd…

Pakhuis Afrika was in onze ogen het laatste kraakpand waar plek was voor alle (on)mogelijke non-profit idealen in het hartje van onze ooit zo vrije stad Amsterdamn.

Niet eerder dan vanmiddag bereikte ons het bericht dat de ME onderweg was om het pand te ontruimen. Meer dan een heel peleton ME, twee boten, een spuitwagen en nog veel meer materieel stonden in no-time klaar rondom het pakhuis om de bewoners af te voeren en symphatisanten weg te houden.

Het is een absurde situatie. Het is een zwarte dag in de geschiedenis van deze ooit zo vrije stad.

Pahuis Afrika bood ons als eerste een kantoorruimte aan toen wij dit jaar niet meer in ons eigen kantoor mochten. We hebben niets dan goede herinneringen aan het pand en haar bewoners en symphatisanten. Het bericht van de ontruiming raakt Legalize! diep in haar hart. We condoleren Amsterdam met dit enorme verlies, in het bijzonder gaat onze aandacht uit naar de bewoners en andere direct betrokkenen.