Toespraak Joep Oomen (Encod) aan het begin van de streetrave

Een groet namens ENCOD - de Europese Coalitie voor een Rechtvaardig en Doelmatig Drugsbeleid. Wij zijn een platform van ruim 1

Een groet namens ENCOD - de Europese Coalitie voor een Rechtvaardig en Doelmatig Drugsbeleid. Wij zijn een platform van ruim 100 organisaties van burgers uit heel Europa, gebruikers en niet-gebruikers, activisten op straat of vanachter de schrijftafel, met een gemeenschappelijk doel : een eind te maken aan de wereldoorlog tegen drugs die 44 jaar geleden werd verklaard met het ondertekenen van een VN verdrag waarmee een farmaceutisch apartheidsregime in het zadel is geholpen. Dit VN verdrag dient tot op de dag van vandaag als rechtvaardiging voor de executie van duizenden mensen over de hele wereld, voor de criminalisering van honderden miljoenen mensen, waarvan de overgrote meerderheid nog nooit iemand schade hebben berokkend. Zij en hun omgeving zijn de collateral damage van de strijd tegen drugs, gevoerd onder leiding van hoogwaardigheidsbekleders op wiens conferenties de alcohol rijkelijk vloeit. Door een gunstige speling van het lot kennen wij in Nederland sinds 30 jaar een soort van wapenstilstand, wat cannabis betreft dan in ieder geval. En heel Europa, heel de wereld is jaloers op ons. Sterker nog, miljoenen Europeanen hebben hun hoop op ons gevestigd, dat het gezond verstand blijft zegevieren, dat het gedoogbeleid langzaam maar zeker gaat uitmonden in volledige gelijkstelling tussen cannabis en andere legale genotsmiddelen. Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer lag, had dat ook al lang gebeurd kunnen zijn. Als het aan de meeste Nederlandse burgemeesters lag, die al jaren met eigen ogen zien dat de oorlog tegen de wietteelt een geldverslindende, nutteloze en absurde operatie is, was de hennep al lang uit de Nederlandse wetboeken verdwenen, behalve dan misschien om er als grondstof voor te dienen. Maar hij staat pal, onze minister Piet Hein Donner! Dapper houdt hij de duim tegen het gat in de dijk van het verbod op drugs, dreigend met de toorn van God en de rampspoed die Nederland ten deel zal vallen als we cannabis zouden legaliseren. Als we Donner moeten geloven zal niemand nog onze tomaten en tulpen willen, we zullen niet meer mee mogen doen met het eurovisie songfestival en vooral: hijzelf zal voor gek staan bij zijn collega’s in Brussel. Waar hebben we dat vaker gehoord? Donner liegt, zoals zo vaak gelogen is om het verbod op cannabis te handhaven. Hij hoeft zich nergens voor te schamen. Voor de meeste drugsexperts in Europa is het Nederlands beleid een lichtend voorbeeld. De statistieken wijzen uit dat gebruik van cannabis onder 15 en 16 jarigen in Nederland veel lager ligt dan in de ons omringende landen. Ook ligt de gemiddelde leeftijd waarop iemand in Nederland met heroine begint veel hoger dan in de rest van Europa. Vorig jaar December werd in het Europees Parlement een rapport goedgekeurd waarin wordt aangedrongen om de koers van het Europees drugsbeleid drastisch te wijzigen. Het Catania rapport, zoals het officieel heet, windt geen doekjes om het feit dat de oorlog tegen drugs volledig mislukt is. Volgens het Europees Parlement is er juist behoefte aan meer experimenten zoals die met de coffeeshops, aan onderzoek naar positieve toepassingen van cannabis en andere illegale drugs, en aan meer inspraak van de gebruikers in het beleid dat over hun en vaak tegen hun wordt gevoerd. Helaas is van deze aanbevelingen van het Europees Parlement niets terug te vinden in het nieuwe drugsplan van de Europese Unie, dat eind deze maand zal worden aangenomen. Voorlopig vaart de Titanic dus nog even verder, met Piet Hein Donner aan het roer. En zijn we aangewezen op burgemeester Leers van Maastricht die met stoute modderlaarzen de Haagse bluf trotseert, en zijn voorstel voor regulering van cannabis gesteund weet door collega’s uit Duitsland en België. Of op Minister Pechtold, van Bestuurlijke Vernieuwing notabene, die wel durft te zeggen dat Nederland haar cannabisbeleid zou moeten exporteren in plaats van het af te breken, zoals Donner zou willen. Minister Donner, we dagen U uit. Hij die angst als politiek wapen gebruikt zal vroeg of laat ontmaskerd worden en alle geloofwaardigheid verliezen. Laten we een serieus debat aangaan over de voor- en nadelen van het verbod op cannabis, met eerlijke argumenten. Laten we desnoods een referendum organiseren over de vraag of dit verbod moet blijven bestaan. Maar probeer de klok niet langer terug te draaien. Cannabis is here to stay – al meer dan 10.000 jaar. Legalisering zal wereldwijd de levensomstandigheden van miljoenen mensen verbeteren, perspectieven bieden op duurzame werkgelegenheid en energievoorziening, een gezond alternatief betekenen voor mensen die nu overgeleverd zijn aan de terreur van de pharmaceutische industrie, en vooral veel mensen uit de bak houden die er anders nooit in zouden zijn gekomen. Allemaal zaken waarvan je zou mogen verwachten dat een overheid ze stimuleert, niet ondermijnt. Minister Donner, het volk mort. Je hoeft geen genie te zijn om te snappen dat er niets meer klopt van Uw beleid. Adviseer uw collega’s in Brussel om het rapport van het Europees Parlement ter harte te nemen (het is beschikbaar op onze website, encod.org) en maak uzelf onsterfelijk door als eerste landelijke autoriteit ter wereld een streep te zetten door het verbod op cannabis. Miljoenen Europeanen zullen U er eeuwig dankbaar om zijn. Dank je wel Aldus Joep Omen, ENCOD foto vlnr: Arthur (Kanabo); Joep Omen (ENCOD); Job joris Arnold (Bonjo) & Jan v/d Tas (Stichting Drugbeleid)

Link : www.encod.org7 juni 2005