Slotmanifestatie Legalize! verboten!

Afgelopen week was een roerige week. Niet alleen staat het drugsbeleid van Nederland (en Europa) op springen, zo ook onze slotm

Afgelopen week was een roerige week. Niet alleen staat het drugsbeleid van Nederland (en Europa) op springen, zo ook onze slotmanifestatie. DE DEMONSTRATIE VAN 4 JUNI GAAT DOOR De aanvraag voor een evenement aan de Kop van het Java eiland verliep zeer voorspoedig. De termijn voor alle instanties om punten aan te voeren was reeds verstreken en de vorbereidingen voor een topevenement waren in volle gang. Zeer verrast waren wij dan ook toen woensdaggmiddag de politie Amsterdam een stokje voor het evenement stak. Ze waren niet alleen veel te laat met hun advies welke al ruim een maand door de kamers van de centrale stad slingerde, hun advies kwam ook volslagen overwacht. Stadsdeel zeeburg heeft het advies noodgedwongen en met tegenzin overgenomen. Het advies van de politie is op geen van onze stukken of gesprekken gebaseerd, en er is niet gekeken naar de maatregelen die wij aan het voorbereiden waren om opstootjes van vorig jaar te voorkomen, dat blijkt onder andere uit het feit dat wij pas drie dagen na het negatieve advies onze stukken hebben aangeleverd. Donderdag hebben wij kunnen inspreken op de commissievergadering van algemene zaken van Amsterdam. De speech die wij daar hebben opgedragen staat hieronder. Meer nieuws hierover volgt spoedig. Wij beraden ons op alle (on-)mogelijkheden die de stad ons heeft gegeven. Legalize Legalize! ________________________________________ Raadscommissie voor algemene zaken, openbare orde en Veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, Personeel en Organisatie en Bestuurlijk Stelsel d.d. 28 april 2005 ….Graag maak ik namens de Stichting Legalize! gebruik van 3 minuten van uw tijd om uw aandacht te vragen voor het volgende: De stichting Legalize! zet zich nu al bijna 10 jaar in voor een open discussie over een ander drugsbeleid. Een van onze activiteiten is het organiseren van een jaarlijkse demonstratie binnen de gemeente grenzen van de stad Amsterdam; de zogenaamde street rave. Dit is een demonstratie die vergezeld gaat van mobiele soundsystemen om zodoende als bonte stoet paraderend door de stad te trekken. Net als iedere andere demonstratie komen wij op het einde hiervan tezamen in een slotmanifestatie op een plaats waar wij geen hinder geven… Toen met het verstrijken der jaren de demonstratie steeds groter werd, kregen wij het dringende advies van gemeente en politie om de slotmanifestatie –en dus uitdrukkelijk niet de gehele demonstratie- onder een evenementenvergunning te laten vallen. Al jaren gaat dit in goed overleg met de diverse instanties, waarbij het zelfs zover is gekomen dat deze persoon in het politiejaarboek van 2003 als bruggenbouwer wordt gekenmerkt door de hoofdcommissaris van de politie Amsterdam. Zelfs de VVV Amsterdam is blij met ons. Ieder jaar melden wij keurig op tijd onze demonstratie en eindmanifestatie aan om door middel van goed overleg met de betrokken instanties een goed georganiseerde en veilige dag te realiseren. Afgelopen 21 december zijn wij in overleg met de gemeente getreden – te weten in de persoon van Ine van Brenk- die ons adviseerde om de Kop van het Java Eiland als eindterrein te gaan gebruiken vanwege de goede mogelijkheden van een veilige manifestatie en gezien het feit dat deze locatie vaker wordt gehanteerd als manifestatieterrein. Dientengevolge hebben wij 155 maart 2005 overleg gevoerd met alle instanties van het stadsdeel zeeburg. Waarbij zij geen bezwaren zagen tegen het houden van een eindmanifestatie aldaar. Volgens afspraak hebben wij toen binnen 14 dagen een voorlopig draaiboek voor het eindevenement ingediend. Wij als Stichting Legalize! proberen dingen goed gerealiseerd te krijgen en gaan daartoe akkoord met de vereisten van de gemeente om van de eindmanifestatie een evenement te maken. Afgelopen dinsdag werd zowel ons als Stadsdeel Zeeburg te kennen gegeven dat Burgemeester & wethouders op advies van de plaatsvervangend adjudant van Politie –dhr R. Segers- geen toestemming zullen geven voor het houden van een manifestatie op de Kop van het Java Eiland. Dhr Segers blijkt dit interne advies reeds 28 maart 2005 aan B&W te hebben afgegeven. Tot op heden hebben wij nog geen inzicht gekregen in het officiële standpunt van B&W, noch de politie, welke allen zijn afgegaan op het interne advies. Aangezien demonstratie en eindmanifestatie in elkaar overlopen (ivm. Route) hebben wij nog geen officiële demonstratieaanvraag kunnen doen. Vandaar mijn 5 vragen aan Burgemeester en wethouders: Wanneer wordt de Stichting Legalize! en stadsdeel Zeeburg officieel op de hoogte gebracht van het besluit van B&W? Kunnen burgemeester en wethouders het verschil aangeven tussen een eindevenement als zijnde Legalize! en bijvoorbeeld een concert van KANE (2004) of het te houden Pleasure Island Festival (23 juli a.s.) Welke mogelijkheden zien burgemeester en wethouders nog om voor de stichting Legalize! een vergunning te verlenen voor het houden van een eindmanifestatie op de Kop van Het Java Eiland? Kunnen Burgemeester & wethouders aangeven hoe de stichting Legalize! In het vervolg overleg dienen te voeren met de verschillende diensten opdat zij wel op tijd duidelijkheid krijgen? Kunnen burgemeester & wethouders aangeven welke plekken in de stad dan wel geschikt zijn om a.s. 4 juni een eindmanifestatie te houden? Aldus uitgesproken door Rael Reacties van Amsterdam anders/de groenen en SP, Remine Alberts
Burgemeester Cohen kwam met het volgende korte antwoord: "Voor een demonstratie geef ik wel toestemming, voor een manifestatie niet, motivatie hiervoor is: 1.) ongeregeldheden vorig jaar ----(voornamelijk door toedoen van onverwacht passieve houding politie) 2.) probleem in de IJ-tunnel met optreden van de ME ----(niet waar, het betrof hier erbarmelijk optreden van platte petten) 3.) Geluidsoverlast op het eindterrein ----(niet waar, er zijn 0 klachten tot ons gekomen vanuit Noord) 4.) Organisatie had organisatie niet in de hand ----(wij hebben zelf de stekker eruit getrokken omdat het niet ouderwets gezellig was en om ervoor te zorgen dat we het festival nog in de hand konden houden zonder politie ingrijpen)

29 april 2005